मुख्य कार्यालय

जासकॅप

c/o अभय भगत एंड कंपनी,
ऑफिस नं, ४, “शिल्पा”
७ वां रास्ता, प्रभात कॉलनी,
सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५,    भारत
टेलीफ़ोन : ९१ – ०२२ – २६१७ ७५४३
                ९१ – ०२२ – २६१६ ०००७
फॅक्स :     ९१ – ०२२ – २६१८ ६१६२
कार्यालयीन वेळा : सोमवार ते शुक्रवार
    (स. ९ वा. ते  सायं. ५  वा. पर्यंत)
इ-मेल:
abhay@abhaybhagat.com